Teletechnika | Teleinformatyka  | Projektowanie i wykonawstwo
stopSystemy telekomunikacyjne

Wymagania ogólne dotyczące problematyki projektowania i włączania do sieci publicznej TP S.A. systemów telekomunikacyjnych typu PABX zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Łączności z dnia 04.09.1997r. Dokument obejmuje zespół zaleceń i norm branżowych związanych z instalacją, uruchamianiem i włączeniem do sieci publicznej systemów PABX wraz z urządzeniami peryferyjnymi w tym: terminali cyfrowych i analogowych oraz modułów obsługi łączy zewnętrznych. Oparty jest o normy branżowe oraz zalecenia międzynarodowych instytucji i komitetów standaryzujących. Projektowaniu i wdrażaniu systemów telekomunikacyjnych towarzyszą negocjacje  z operatorem, dotyczące sposobu włączenia centrali do całości sieci. Taka sytuacja ma miejsce w szczególności w trakcie konfigurowania systemu w dużych, nowopowstałych obiektach. Nextnet oferuje możliwość przeprowadzenia całego procesu negocjacji z operatorem w imieniu Klienta.  

W ramach opieki serwisowej i konserwacyjnej oferujemy zmiany konfiguracyjne sieci telekomunikacyjnych i systemów telefonii VoIP, doposażenie i upgrade central w zakresie sprzętu i oprogramowania.


Teletechnika | Teleinformatyka

Projektowanie i wykonawstwo

ul. Cegłowska 56 lok. 1, 01-809 Warszawa

tel. (+ 48 22) 569 59 20

 • 3M
 • BOSH
 • Hirschmann
 • Mercor
 • Polon
 • Schrack
 • Silican
 • Siemens
 • gazex
 • UTC
 • Cisco
 • DHE
 • HP
 • kiebeck&peter
 • legrand
 • TE
 • R&M
 • alcatellucent

All Rights Reserved. Wszelkie Prawa zastrzeżone. Copyright by Nextnet