Teletechnika | Teleinformatyka  | Projektowanie i wykonawstwo
stopInstalacje elektryczne

Proponowana przez Nextnet opieka serwisowa i konserwacja instalacji elektrycznych dotyczy zarówno przeglądów osprzętu i usuwania usterek w przypadku awarii, jak i rutynowych działań konserwacyjnych. Zaleca się wykonanie testu reaktywności wyłączników różnicowo prądowych przy użyciu przycisków wyzwalających w każdym roku eksploatacji instalacji.  

Weryfikacja poprawności działania powinna obejmować także inne elementy, w tym rezystancję izolacji, ciągłość żył przewodów elektrycznych czy jakość podłączeń instalacji wyrównawczej.  Te i inne usługi oferujemy w określonym przez Klienta zakresie, zgodnie z zawartością wybranego Pakietu Serwisowego

Teletechnika | Teleinformatyka

Projektowanie i wykonawstwo

ul. Cegłowska 56 lok. 1, 01-809 Warszawa

tel. (+ 48 22) 569 59 20

  • 3M
  • BOSH
  • Hirschmann
  • Mercor
  • Polon
  • Schrack
  • Silican
  • Siemens
  • gazex
  • UTC
  • Cisco
  • DHE
  • HP
  • kiebeck&peter
  • legrand
  • TE
  • R&M
  • alcatellucent

All Rights Reserved. Wszelkie Prawa zastrzeżone. Copyright by Nextnet