Teletechnika | Teleinformatyka  | Projektowanie i wykonawstwo
stop

Projektowanie Konserwacja Serwis

Pakiety Serwisowe Nextnet 

Nextnet oferuje konserwację i obejmuje opieką serwisową instalacje teletechniczne i teleinformatyczne.W tym zakresie proponujemy cztery wersje wystandaryzowanych Pakietów Serwisowych.  

 • Gotowość do świadczenia usług
  Umowa ‘Podstawowy pakiet opieki serwisowej’ precyzuje i gwarantuje określony czas reakcji naszego zespołu na zgłoszenie awarii oraz przystąpienie do jej usunięcia.  Prace programowe oraz  wymiana uszkodzonego sprzętu w tej opcji płatne są na podstawie oddzielnych faktur i wykonywane w terminie ustalanym oddzielnie dla danego zgłoszenia. Pakiet zawiera koszt  okresowych przeglądów konserwacyjnych, uwzględniających obowiązujące przepisy.

 • Opłata ryczałtowa za wszystkie prace programowe
  Umowa ‘Pakiet programowy’ gwarantuje realizację usług zawartych w wersji standardowej oraz rozszerza je o możliwość wykonania prac programowych zdalnie lub w miejscu instalacji sprzętu bez dodatkowych opłat, w ramach limitu roboczogodzin. Wymiana uszkodzonego sprzętu jest płatna na podstawie oddzielnych faktur, a prace wykonywane w terminie ustalanym oddzielnie dla danego zgłoszenia. Pakiet zawiera koszt  okresowych przeglądów konserwacyjnych, uwzględniających obowiązujące przepisy.

 • Opłata ryczałtowa za naprawę lub wymianę uszkodzonego sprzętu
  Umowa ‘Pakiet sprzętowy’ zawiera wszystkie wymienione w poprzedzających wersjach pozycje. Dodatkowo wzbogaca powyższe pakiety o możliwość bezpłatnej wymiany uszkodzonego sprzętu do maksymalnie 20% całkowitej wartości danego systemu rocznie. Ponadto sprzęt musi być ubezpieczony od kradzieży, przepięć w sieci elektrycznej oraz wyładowań atmosferycznych . Prace wykonywane są w terminie ustalanym oddzielnie dla danego zgłoszenia. W przypadku przekroczenia 20 % limitu wartości uszkodzonych urządzeń za wymieniony sprzęt wystawiamy odrębną fakturę. Pakiet zawiera koszt okresowych przeglądów konserwacyjnych, uwzględniających obowiązujące przepisy.

 • Okresowy przegląd konserwacyjny
  Umowa określa zasady świadczenia usługi, precyzuje terminy i zakres wykonywanych prac. Standardowy przegląd instalacji obejmuje sprawdzenie stanu okablowania oraz sprzętu, testy i regulacje osprzętu, sprawdzenie i regulację rejestratorów i  monitorów, sprawdzenie stanu oprogramowania, a także drobne prace programowe i konfiguracyjne. W przypadku ewentualnych zaleceń odnośnie prac programowych lub wymiany uszkodzonego sprzętu, nasz zespół przygotowuje stosowny protokół z przebiegu przeglądu konserwacyjnego.

Teletechnika | Teleinformatyka

Projektowanie i wykonawstwo

ul. Cegłowska 56 lok. 1, 01-809 Warszawa

tel. (+ 48 22) 569 59 20

 • 3M
 • BOSH
 • Hirschmann
 • Mercor
 • Polon
 • Schrack
 • Silican
 • Siemens
 • gazex
 • UTC
 • Cisco
 • DHE
 • HP
 • kiebeck&peter
 • legrand
 • TE
 • R&M
 • alcatellucent

All Rights Reserved. Wszelkie Prawa zastrzeżone. Copyright by Nextnet