Teletechnika | Teleinformatyka  | Projektowanie i wykonawstwo
stopSystemy OddymianiaSystem sterowania oddymianiem pożarowym to rozbudowana sieć czujek optycznych i termicznych rozmieszczonych w budynku, połączonych za pomocą kabli z centralą. Pełni funkcję awaryjnego systemu wentylacyjnego, który usuwając bądź redukując stężenie dymu, toksycznych substancji i gorącego powietrza zwiększa szanse na przeprowadzenie skutecznej ewakuacji i chroni zdrowie i życie osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia.

oddymianie 0031
W momencie wykrycia niebezpieczeństwa, czujka przesyła sygnał alarmowy do centrali, która steruje systemem oddymiania w postaci klap przeciwpożarowych, jednocześnie monitorując ich działanie. Klapy służą usunięciu bądź zmniejszeniu koncentracji szkodliwego, duszącego dymu i innych trujących związków w pomieszczeniach. Alternatywą jest ręczna aktywacja systemu, podlegająca decyzji i ocenie zagrożenia przez człowieka. Dodatkowym elementem, służącym oddymianiu są systemy wentylacyjne, które w sytuacji zagrożenia zapewniają dopływ tlenu do budynku, a w warunkach normalnych pełnią funkcję systemu wentylacji bytowej. 

W nowoczesnych, zautomatyzowanych budynkach często projektuje się stały system napowietrzania, wykorzystujący określone cechy architektoniczne obiektu. Dzięki centralnemu systemowi, możliwe jest precyzyjne zlokalizowanie strefy objętej pożarem, zarządzanie otwarciem okien  fasadowych i dachu, co dodatkowo zwiększa dopływ tlenu i szanse na przeprowadzenie skutecznej ewakuacji. 

Nextnet oferuje systemy sterujące oddymianiem pożarowym marki D+H:  RZN xxxx-K, RZN xxxx-M oraz RZN xxxx-E  oraz Mercor:  MCR 9705-xx.

Teletechnika | Teleinformatyka

Projektowanie i wykonawstwo

ul. Cegłowska 56 lok. 1, 01-809 Warszawa

tel. (+ 48 22) 569 59 20

 • 3M
 • BOSH
 • Hirschmann
 • Mercor
 • Polon
 • Schrack
 • Silican
 • Siemens
 • gazex
 • UTC
 • Cisco
 • DHE
 • HP
 • kiebeck&peter
 • legrand
 • TE
 • R&M
 • alcatellucent

All Rights Reserved. Wszelkie Prawa zastrzeżone. Copyright by Nextnet