Teletechnika | Teleinformatyka  | Projektowanie i wykonawstwo
stopDźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) zwiększa bezpieczeństwo ludzi i mienia na terenie danego obiektu. Jego główną funkcją  jest płynna komunikacja z otoczeniem i przekazanie sygnału głosowego, informującego o zaistniałym niebezpieczeństwie. Ze względu na specyfikę działania i przeznaczenie, instalacja DSO wymaga użycia wytrzymałych materiałów, zdolnych do poprawnego funkcjonowania w trudnych warunkach środowiskowych. Dzięki stacjom mikrofonowym komunikaty zostają przesłane w formie słownej bądź cyfrowej do systemu nagłaśniającego. Kontroler działa jako procesor i odtwarza komunikaty cyfrowe, podczas gdy wzmacniacz podnosi poziomu głośności. 

Ze względów bezpieczeństwa, dźwiękowe systemy ostrzegawcze charakteryzuje redundancja, a ich parametry techniczne są ściśle określone. DSO jest zintegrowany z systemem Sygnalizacji Alarmu Pożarowego SAP. Po otrzymaniu sygnału alarmowego wygenerowanego przez SAP, zgodnie z przebiegiem scenariusza pożarowego, DSO uruchamia dźwiękowe powiadomienie o istniejącym zagrożeniu, rozumianym jako pożar lub inny czynnik potencjalnie niebezpieczny dla zdrowia i życia ludzkiego. 

Normy, którym podlega DSO na terenie Polski w chwili obecnej to PN-EN 60849  oraz zsynchronizowane z dyrektywami europejskimi: PN-EN 54-16 odnośnie centrali DSO oraz PN-EN 54-24 regulujące kwestie głośników stosowanych w DSO. Ponadto, dźwiękowe systemy ostrzegawcze muszą posiadać Certyfikaty i Świadectwa Dopuszczenia zatwierdzone przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP). Wymóg stosowania dźwiękowych systemów ostrzegawczych jest regulowany w treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, (Dz. U. 2010 r., Nr 109, poz. 719).  § 29. 1. mówi, że
„Stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie,nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora, jest wymagane w:

1) budynkach handlowych lub wystawowych:
a) jednokondygnacyjnych, zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8 000 m2,
b) wielokondygnacyjnych, zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5 000 m2;
2) salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;
3) kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600;
4) szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku, z wyłączeniem pomieszczeń intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych oraz sal z chorymi;
5) budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
6) budynkach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysokościowych lub o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
7) stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;
8) dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób.” 

Dostarczamy produkty znanych i cenionych na rynku producentów systemów DSO Bosch Praesideo czy TOA VM-3000.

Teletechnika | Teleinformatyka

Projektowanie i wykonawstwo

ul. Cegłowska 56 lok. 1, 01-809 Warszawa

tel. (+ 48 22) 569 59 20

 • 3M
 • BOSH
 • Hirschmann
 • Mercor
 • Polon
 • Schrack
 • Silican
 • Siemens
 • gazex
 • UTC
 • Cisco
 • DHE
 • HP
 • kiebeck&peter
 • legrand
 • TE
 • R&M
 • alcatellucent

All Rights Reserved. Wszelkie Prawa zastrzeżone. Copyright by Nextnet