Teletechnika | Teleinformatyka  | Projektowanie i wykonawstwo
stopCentrale telefoniczne

Centrala telefoniczna jest centralnym węzłem komutacyjnym sieci telefonicznej, który pozwala zarządzać połączeniami telefonicznymi w przedsiębiorstwie, instytucji lub przestrzeni prywatnej. Zastosowanie centrali pozwala zredukować ilość linii telefonicznych, co w znaczący sposób obniża koszty instalacji i użytkowania całego systemu telekomunikacyjnego.

Nowoczesne systemy telekomunikacyjne oraz zintegrowane z nimi aplikacje sprawiają, że dawne pojęcie centrali telefonicznej ewoluowało do nazwy serwera komunikacyjnegoW ofercie posiadamy centrale abonenckie PABX (Private Automatic Branch Exchange), oraz urządzenia typu IPABX (Internet Protocol Private Automatic Branch Exchange), wykorzystujące internetowy protokół komunikacyjny IP i przesyłające dźwięk za pomocą cyfrowej technologii VoIP (Voice over Internet Protocol). 

Jednostka centralna CPU powinna umożliwiać podłączenie analogowych i cyfrowych łącz abonenckich (cyfrowe porty ISDN), łącz międzycentralowych, sygnalizacyjnych i synchronizacyjnych. Oprócz jednostki centralnej z układami dublującymi, w skład systemu mogą wchodzić urządzenia peryferyjne, stanowiące wyposażenie abonenckie i umożliwiające translację sygnałów cyfrowych i analogowych, przełącznica główna MDF (Main Distributor Frame), przełącznica dla traktu cyfrowego DDF (Digital Distributor Frame), indywidualny moduł taryfikacji, zespół zasilająco prostowniczy, bateria bezobsługowych akumulatorów żelowych zasilania awaryjnego lub UPS  oraz  moduł sprzętowo programowy do zdalnego serwisowania systemu, kontroli i nadzoru. 

Systemy pozwalają na ograniczenie ilości połączeń zewnętrznych, przekazywanie krótkich komunikatów głosowych, wprowadzenie kodów szybkiego wybierania, identyfikacji i ograniczenia identyfikacji abonenta, skonfigurowanie rozbudowanego podzespołu funkcji sekretarka – dyrektor, książki telefonicznej, serwisu nocnego czy przewodnika głosowego, który pozwala na uruchomienie komunikatów powitalnych oraz pomoc przy korzystaniu z funkcji systemowych. System telekomunikacyjny umożliwia także wprowadzenie kilku dodatkowych usług.  Poczta głosowa, posiadająca dużą liczbę skrytek oraz odpowiednio długi czas nagrywania zapewnia dialog z systemem ISPABX , bezpośredni dostęp do skrytki,  wybór języka komunikatów, wysyłanie i przeglądanie wiadomości.

System może stanowić platformę wdrożenia usług wideo w połączeniach wewnętrznych i zewnętrznych, a po wyposażeniu w odpowiednie urządzenia w formie terminali wideofonicznych lub kart do komputerów PC  umożliwiać inicjowanie wideokonferencji. Integracyjne aplikacje głosowe typu Call Center pozwalają wprowadzić audiotext, automatycznego operatora, interaktywną odpowiedź głosową, możliwość odczytu z baz danych. Powiązanie całości systemu z sieciami komputerowymi i Internetem umożliwia zainstalowanie technologii CTI (Computer Telephony Integration).

Obecnie centrale typu PABX są często zastępowane rozwiązaniami IPABX, opartymi na serwerach telekomunikacyjnych VoIP. Jest to cyfrowa technologia przesyłania dźwięku za pomocą łączy internetowych lub sieci wykorzystujących internetowy protokół IP. Transmisja dźwięków mowy możliwa jest dzięki wykorzystaniu różnych technologii sieciowych typu Ethernet czy ISDN. Systemy z jednostkami centralnymi typu IPABX posługują się szerokopasmowymi łączami internetowymi w miejscu tradycyjnych sieci telefonicznych. Technologia VoIP pozwala zredukować koszty połączeń wewnętrznych i międzynarodowych, instalacji, infrastruktury oraz eksploatacji całego systemu. Zapewnia też niezależność od operatora krajowego.


Zintegrowane aplikacje, oferowane funkcje, nowoczesne aparaty systemowe, DECT oraz terminale IP i WLAN sprawiają, że są wszechstronnym i w pełni zaspakajającym potrzeby rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Teletechnika | Teleinformatyka

Projektowanie i wykonawstwo

ul. Cegłowska 56 lok. 1, 01-809 Warszawa

tel. (+ 48 22) 569 59 20

 • 3M
 • BOSH
 • Hirschmann
 • Mercor
 • Polon
 • Schrack
 • Silican
 • Siemens
 • gazex
 • UTC
 • Cisco
 • DHE
 • HP
 • kiebeck&peter
 • legrand
 • TE
 • R&M
 • alcatellucent

All Rights Reserved. Wszelkie Prawa zastrzeżone. Copyright by Nextnet